22.04.2024


Заповед № 263/ 01.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Добруша, ЕКАТТЕ 21734, общ. Криводол. 1.77 MB
Заповед № 262/ 01.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Градешница, ЕКАТТЕ 17453, общ. Криводол. 1.60 MB
Заповед № 261/ 01.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Баурене, ЕКАТТЕ 02912, общ. Криводол. 1.71 MB
Заповед № 247/ 01.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Галатин, ЕКАТТЕ 14390, общ. Криводол. 2.54 MB
Заповед № 245/ 01.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Осен, ЕКАТТЕ 54064, общ. Криводол. 1.17 MB
Заповед № 244/ 01.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Лесура, ЕКАТТЕ 43462, общ. Криводол. 2.98 MB
Заповед № 243/ 01.10.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Краводер, ЕКАТТЕ 39236, общ. Криводол. 1.61 MB
Заповед № 211/ 21.09.2018г., за одобрение на масиви за ползване, землище гр. Криводол, ЕКАТТЕ 39846, общ. Криводол. 3.62 MB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на с. Краводер, ЕКАТТЕ 39236, община Криводол, област Враца. 202.00 KB
Проект за разпределение на масивите за ползване на земеделските земи, изготвен на основание чл. 37в, ал. 3 от ЗСПЗЗ за стопанска година 2018/2019 за землището на с. Лесура, ЕКАТТЕ 43462, община Криводол, област Враца. 92.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ