25.05.2024


Заповед № 260/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище град Роман, ЕКАТТЕ 62997, общ. Роман. 981.00 KB
Заповед № 263/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Струпец, ЕКАТТЕ 69972, общ. Роман. 641.50 KB
Заповед № 262/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Стояновци, ЕКАТТЕ 69554, общ. Роман. 678.00 KB
Заповед № 261/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Синьо бърдо, ЕКАТТЕ 66576, общ. Роман. 1.74 MB
Заповед № 259/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Радовене, ЕКАТТЕ 61488, общ. Роман. 1.39 MB
Заповед № 265/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Курново, ЕКАТТЕ 40693, общ. Роман. 922.50 KB
Заповед № 258/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Кунино, ЕКАТТЕ 40645, общ. Роман. 2.72 MB
Заповед № 257/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Караш ЕКАТТЕ 36436, общ. Роман. 593.50 KB
Заповед № 256/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Камено поле, ЕКАТТЕ 35910, общ. Роман. 4.99 MB
Заповед № 264/ 29.09.2017г., за одобрение на масиви за ползване, землище с. Хубавене, ЕКАТТЕ 77493, общ. Роман. 401.00 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ