30.05.2024


Заповед N:58/10.01.2018г.--част II-„Блато”, за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, за стопанска 2017/2018 година. 169.50 KB
Заповед N:58/10.01.2018г.--част I-„Поле”, за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Селановци, ЕКАТТЕ 70723, общ. Оряхово, за стопанска 2017/2018 година. 517.00 KB
Заповед N:57/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Остров , ЕКАТТЕ 54386, общ. Оряхово, за стопанска 2017/2018 година. 668.00 KB
Заповед N:56/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на гр. Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово, за стопанска 2017/2018 година. 355.00 KB
Заповед N:55/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Лесковец, ЕКАТТЕ 43400, общ. Оряхово, за стопанска 2017/2018 година. 204.00 KB
Заповед N:54/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Долни Вадин, ЕКАТТЕ 22321, общ. Оряхово, за стопанска 2017/2018 година. 204.00 KB
Заповед N:53/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Горни Вадин, ЕКАТТЕ 16451, общ. Оряхово, за стопанска 2017/2018 година. 229.50 KB
Заповед N:52/10.01.2018г., за разпределение на ползването на полски пътища, попадащи в масивите за ползване в землището на с.Галово, ЕКАТТЕ 14427, общ. Оряхово, за стопанска 2017/2018 година. 348.50 KB
Заповед N:394 от 21.11.2017 г. на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, одобряване разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на гр.Оряхово, ЕКАТТЕ 54020, общ. Оряхово, област Враца, за стопанската 2017-2018 г. 1.98 MB
Заповед N:391 от 16.11.2017 г. на основание чл.37в, ал.13, във връзка с ал.12 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ЗСПЗЗ/, одобряване разпределение на масиви за ползване на земеделски земи за землището на с. Галово, ЕКАТТЕ 14427, общ. Оряхово, област Враца, за стопанската 2017-2018 г. 2.34 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ