27.02.2024


Заповед № 284/23.12.2020 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Челопек, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2020-2021 година. 67.49 KB
Заповед № 283/23.12.2020 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Паволче, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2020-2021 година. 78.55 KB
Заповед № 282/23.12.2020 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Лютаджик, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2020-2021 година. 68.16 KB
Заповед № 281/23.12.2020 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с Згориград, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2020-2021 година. 79.73 KB
Заповед № 254/16.12.2020 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Власатица, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2020-2021 година. 64.11 KB
Заповед № 253/16.12.2020 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Бели Извор, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2020-2021 година. 64.33 KB
Заповед № 241/15.12.2020 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Нефела, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2020-2021 година. 65.66 KB
Заповед № 237/08.12.2020 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с. Лиляче, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2020-2021 година. 71.34 KB
Заповед № 236/08.12.2020 г. за разпределение на масивите за ползване на пасища, мери и ливади в землището на с.Веслец, Община Враца, Област Враца, за стопанската 2020-2021 година. 67.59 KB
Заповед N:197/03.11.2020г., за определяне на комисия за землищата на територията на община Враца. 129.50 KB

      

                 АДРЕС:
              Враца 3000,
     ул. Христо Ботев 78, I ет.

ТЕЛЕФОНИ:
тел.: (092) 649328
факс: (092) 649329

E-mail: odzg_vraca@mzh.government.bg

 

РАБОТНО ВРЕМЕ

на звеното за административно обслужване

  от 8.30 до 17.30 часа
 

 


                             

        

                        

         

 e-mail: zurno_vraca@abv.bg

 

 Контрол и регистрация

 

 

 

БАНКОВИ СМЕТКИ