18.07.2024


Всички новини

13.09.2023 г.

ВАЖНО ЗА ЖИВОТНОВЪДИТЕ !

Във връзка със зачестилите наводнения, напомняме , че стопаните

засегнати от природни бедствия/земетресения, свлачища, смерчове, наводнения, урагани и горски пожари, възникнали по естествен път/,

 могат да подадат в ОДЗ или ОСЗ по местонахождение на животновъдния обект  заявление за извършване на проверка  на място и да се възползват от Държавната помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери.

                 Констативни протоколи по образец  при проверка се издават  само  на  регистрирани земеделски стопани и се попълват само за конкретно природно бедствие и за даден период от време. За минал период от време проверка не се извършва и протокол не се издава.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация