27.01.2022


Всички новини

01.11.2021 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено зърно Приложение № 3 към чл. 14, ал.1

СЪОБЩЕНИЕ

 ОД ”Земеделие” Ловеч напомня на всички земеделски стопани, 

които произвеждат зърно от царевица, слънчоглед и соя 

на обща площ от 5 или повече декара от зърнени култури,


 в срок до 30 ноември 2021г.,

 трябва да подадат Декларация Приложение №3 за количество произведено зърно от посочените култури през 2021г. 

Декларацията се подава в ОД”Земеделие” Ловеч на хартиен носител или

по електронен път на адрес 
ODZG_Lovech@mzh.government.bg   

ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено зърно Приложение № 3 към чл. 14, ал.1


може да изтеглите от
 тук .


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD