25.06.2022


Новини

Всички новини

01.11.2021 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено зърно Приложение № 3 към чл. 14, ал.1

СЪОБЩЕНИЕ

 ОД ”Земеделие” Ловеч напомня на всички земеделски стопани, 

които произвеждат зърно от царевица, слънчоглед и соя 

на обща площ от 5 или повече декара от зърнени култури,


 в срок до 30 ноември 2021г.,

 трябва да подадат Декларация Приложение №3 за количество произведено зърно от посочените култури през 2021г. 

Декларацията се подава в ОД”Земеделие” Ловеч на хартиен носител или

по електронен път на адрес 
ODZG_Lovech@mzh.government.bg   

ДЕКЛАРАЦИЯ за количеството произведено зърно Приложение № 3 към чл. 14, ал.1


може да изтеглите от
 тук .


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg

РАБОТНО ВРЕМЕ на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

 Контакти на експерти от ГД"АР 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 

БУЛСТАТ на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17   


   Сектори

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация