новини
Всички новини

01.02.2024 г.

Община Троян е пример за хранене на децата с продукти собствено производство.

Това заяви министърът на земеделието и храните Кирил Вътев на среща със земеделски производители в сградата на община Троян. Той изтъкна, че екипът на Министерството работи в посока да има по един магазин за местните производители във всеки град.

"Наред с качеството на храните, най-важната част от всяко едно производство е и реализацията на произведената продукция", каза още министър Вътев.

Той подчерта, че днешното посещение в община Троян има за цел да се проучи опитът, по който общината е успяла да приложи модела.

Министър Вътев изрази пълна готовност МЗХ да съдейства максимално този пример да има широк път за развитие.

"Убеден съм, че с един такъв подход се постига много повече. Децата се научават от рано да се хранят правилно, защото съвременните деца въобще не познават правилното хранене. Като добавим и липсата на движение и престоя пред таблета, телефона и телевизора, ситуацията се влошава много.  Колкото по-преработена е една храна, толкова по неусвоена е за организма. Наред с резултатите, които са отчетени за наднормено тегло и по-ниската степен на заболеваемост на децата в Троян, другото  ценно нещо е създаването на навици за правилно хранене със здравословни продукти. Едва ли някой тук се съмнява в желанието на всички децата да растат здрави и да се хранят пълноценно", посочи министър Вътев.

От своя страна кметът на община Троян Донка Михайлова подчерта, че водени от желанието да предоставят екологична чиста храна на децата в общината, са направили обединено хранене, където се приготвя храна с повече наука и професионални технолози по детско хранене.

 "Създадохме оранжерии на наша общинска земя, и в тези оранжерии отглеждаме листни зеленчуци, след това домати, чушки, тикви и тиквички. Подариха ни пчелни семейства и започнахме да произвеждаме и мед. От сливовия плод пък започнахме да правим мармалад без захар. Влагаме го в закуските и така станахме едни земеделски производители", разказа Донка Михайлова. Тя изрази надежда, че със съдействието на Министерството на земеделието и храните, този модел, ще се приложи от повече български общини.

По време на срещата в общината бяха дискутирани проблемите на земеделските производители от региона. Над 90 стопани имаха възможност да зададат своите въпроси на министър Вътев и заместник-министър Тошев, както и на директори на дирекции и експерти към МЗХ. Обсъдени бяха предстоящите промени в Закона за поземлените отношения, разпределението на пасища и мери, сроковете за кандидатстване по директни плащания, както и други актуални въпроси.

В събитието участие взеха и народните представители от областта Искрен Арабаджиев, Ирена Анастасова и Николай Дренчев и заместник-областният управител на Ловеч Нели Читинова.


Facebook Twitter DZone It! Digg It! StumbleUpon Technorati Del.icio.us NewsVine Reddit Blinklist Add diigo bookmark

актуално


27.03.2024г. Протокол за наличие или липса на възражения по обявения на 15.03.2024 г. Протокол №1/14.03.2024 г. 49.92 KB
27.03.2024г. Протокол за наличие или липса на възражения по обявения на 15.03.2024 г. Протокол №1/15.03.2024 г. 46.98 KB
15.03.2024г. Протокол от проведен първи търг по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ обявен с Заповед №РД–04–10/24.01.2024 г. на Директора на ОД“Земеделие” – гр.Ловеч. 194.13 KB
15.03.2024г. Протокол от проведен общ търг по чл. 27, ал. 8 от ЗСПЗЗ обявен с Заповед №РД–04–11/24.01.2024 г. на Директора на ОД“Земеделие” – гр.Ловеч. 359.08 KB
28.02.2024г. Свободни пасища,мери и ливади от държавен поземлен фонд за отдаване под наем, аренда за стопанската 2024/2025г. 951.03 KB
05.02.2024г. Заповед №РД 09-82 от 30.01.2024 г. на министъра на земеделието и храните за одобряване на проекти на специализирани слоеве „Физически блокове” и площи по чл. 8, ал. 1, т. 2, буква "з" от Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на Интегрираната система за администриране и контрол за кампания 2023 г. 224.23 KB
30.01.2024г. Протокол за изчислените стойности на Средно годишно рентно плащане за землищата по общини и начин на трайно ползване в област Ловеч за 2023г. по реда на параграф 2е от ДР на ЗИД на ЗСПЗЗ по методика одобрена със Заповед № РД-46-28/22.01.2021г. на Министъра на земеделието, храните и горите. 842.81 KB
29.01.2024г. Заповед за откриване на процедура за провеждане на търг за съседни имоти с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8, изречение второ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за продажба на земя - частна държавна собственост в землището на гр.Летница. 143.23 KB
29.01.2024г. Заповед за откриване на процедура за провеждане на общ търг с тайно наддаване за придобиване правото на собственост по реда на чл. 27, ал. 8 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, за продажба на земя - частна държавна собственост в землището на гр.Летница. 153.49 KB
29.01.2024г. Напомняне на земеделските производители за опазване на горите от пожари. 158.03 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. 6
  7. 7
  8. 8
  9. 9
  10. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация