22.05.2024


08.10.2021г. ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА ЗА РАБОТА по ЗДОИ В ОД„ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 278.47 KB
05.02.2021г. Описание на информационните масиви и ресурси, използвани от ОД "Земеделие" - Ловеч / 2021 г. 358.59 KB
05.02.2021г. Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на Областна дирекция „Земеделие” – гр. Ловеч и форматите, в които е достъпна за 2021 г. 385.02 KB
22.01.2021г. РАЗЯСНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ГРАЖДАНИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТНОСНО УПРАЖНЯВАНЕ ПРАВОТО НА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ В ОД „ЗЕМЕДЕЛИЕ” – ЛОВЕЧ 210.93 KB
11.01.2021г. Информация по чл.15, ал.1, т.16 от Закона за достъп до обществена информация 333.09 KB
11.01.2021г. ГОДИШЕН ОТЧЕТ ЗА ПОСТЪПИЛИТЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ЗА ДОСТЪП ДО ОБЩЕСТВЕНА ИНФОРМАЦИЯ И ИСКАНИЯ ЗА ПОВТОРНО ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИЯ СЕКТОР В ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ „ЗЕМЕДЕЛИЕ“-ГР.ЛОВЕЧ ПРЕЗ 2020 Г. 241.19 KB
Списък с информационни масиви и ресурси поддържани от ОДЗ Ловеч. 31.50 KB
Актуализиран списък на категориите информация, подлежаща на публикуване в интернет за сферата на дейност на ОДЗ Ловеч, както и формата, в които е достъпна 2020г. 238.82 KB
Място за преглед на информация чрез разглеждане на оригинали или копия по чл.26, ал.1, т.1 72.51 KB
Заплащане на разходи по предоставяне на обществена информация. 42.94 KB
  1. «
  2. 1
  3. 2
  4. 3
  5. 4
  6. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация