17.06.2024


Публикуван 21.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ябланица за стопанската 2022/2023г. 3.70 MB
Публикуван 21.09.2022г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбравата за стопанската 2022/2023г. 973.11 KB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Орешене за стопанската 2022/2023г. 1.40 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Малък Извор за стопанската 2022/2023г. 1.16 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Златна Панега за стопанската 2022/2023г. 1.25 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Добревци за стопанската 2022/2023г. 1.71 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма Брестница за стопанската 2022/2023г. 1.65 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестница за стопанската 2022/2023г. 1.71 MB
20.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Батулци за стопанската 2022/2023г. 1.21 MB
График за сключване на споразумения по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ за община Ябланица. 10.90 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация