17.06.2024


Обява на основание чл. 72 ал.4 от ППЗСПЗЗ за община Априлци. 50.00 KB
График за сключване на споразумения по чл.37в,ал.1 от ЗСПЗЗ за община Априлци. 32.50 KB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Скандалото за стопанската 2022/2023г. - ТН 5.38 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Скандалото за стопанската 2022/2023г. - ОЗ 5.05 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Драшкова поляна за стопанската 2022/2023г. - ОЗ 5.50 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Драшкова поляна за стопанската 2022/2023г. - ТН 3.46 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Драшкова поляна за стопанската 2022/2023г. - ДТН 4.11 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Велчево за стопанската 2022/2023г. - ОЗ 5.38 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2022/2023г. - ДТН 5.43 MB
13.09.2022г. Публикуван Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Априлци за стопанската 2022/2023г. - ТН 5.24 MB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация