16.04.2024


07.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Горно Павликене за стопанската 2021/2022г. 694.31 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Чавдарци за стопанската 2021/2022г. 444.40 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Хлевене за стопанската 2021/2022г. 507.81 KB
07.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Умаревци за стопанската 2021/2022г. 452.69 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Тепава за стопанската 2021/2022г. 474.55 KB
5.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Соколово за стопанската 2021/2022г. 409.27 KB
6.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Сливек ОЗ за стопанската 2021/2022г. 467.37 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Смочан за стопанската 2021/2022г. 566.99 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Слатина за стопанската 2021/2022г. 848.93 KB
4.10.2021г. Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Славяни за стопанската 2021/2022г. 752.44 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. 5
  6. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация