26.05.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на с.Бели осъм ТН за стопанската 2019/2020г. 315.11 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Борима ТН за стопанската 2019/2020г. 342.75 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма Желязна ТН за стопанската 2019/2020г. 331.64 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дебнево ТН за стопанската 2019/2020г. 326.24 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Старо село ТН за стопанската 2019/2020г. 324.16 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Терзийско ТН за стопанската 2019/2020г. 335.97 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дълбок дол ТН за стопанската 2019/2020г. 326.32 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Борима за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 372.08 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Терзийко ОЗ за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 335.63 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Старо село за стопанската 2019/2020г. - ОЗ 337.38 KB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация