25.05.2020


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Пещерна за стопанската 2019/2020г. 540.16 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Луковит за стопанската 2019/2020г. 1.22 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дерманци за стопанската 2019/2020г. 1.56 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Бежаново за стопанската 2019/2020г. 1.45 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Беленци за стопанската 2019/2020г. 922.06 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбен за стопанската 2019/2020г. 856.90 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Карлуково за стопанската 2019/2020г. 1.13 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Петревене за стопанската 2019/2020г. 799.62 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Румянцево за стопанската 2019/2020г. 870.84 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Тодоричане за стопанската 2019/2020г. 927.58 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


АДРЕС: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

ODZG_Lovech@mzh.government.bg

Директор

тел.068 603962

Приемен ден на Директора на ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор

ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963

Контакти на експерти от Дирекция  "АПФСДЧР"    

Контакти на експерти от   ГД"АР" 

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


    Бюджет


Отчет ведомствени разходи COVID-19


Записка за извършените разходи COVID-19


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа