23.01.2022


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма желязна за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 265.09 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Балабанско за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 337.90 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Белиш за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 368.93 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Борима за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 381.80 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Борома за стопанската 2018/2019г. - ТН 358.21 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Врабево за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 484.04 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Голяма желязна за стопанската 2018/2019г. - ТН 413.30 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Гумощник за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 340.71 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дебново за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 602.84 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дебнево за стопанската 2018/2019г. - ТН 487.18 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

АДРЕС: гр. Ловеч 5500, 

ул. "Търговска" 43 ет. 7 

тел. 068 603962 

ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

РАБОТНО ВРЕМЕ на звеното

за административно обслужване

от 9:30ч. до 17:30ч.

тел. 068 603962

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО 

Главен секретар

тел. 068 603965

Главен директор ГД „Аграрно развитие"

тел. 068 603964

Директор „АПФСДЧР“

тел. 068 603963 

Контакти на експерти от Дирекция "АПФСДЧР" 

Контакти на експерти от ГД"АР

Банкови сметки ОД"Земеделие"Ловеч

 

Защита на личните  данни


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17


   

Обща селскостопанска политика 2021-2027

 

Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХГ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация

Национална Селска Мрежа

 

OD