18.04.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Владиня за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 3.44 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Ловеч за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 3.19 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Абланица за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 3.38 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Александрово за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 4.45 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Баховица за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 4.26 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Брестово за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 4.98 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Българене за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 2.58 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Българене за стопанската 2018/2019г. - ТН 2.18 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Горан за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 2.65 MB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Горно павликене за стопанската 2018/2019г. - ОЗ 4.82 MB
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
  5. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация