24.07.2024


Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Торос за 2017г. - ПМЛ 412.84 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Бежаново за стопанската 2016/2017г. 405.77 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дерманци за стопанската 2016/2017г. 509.36 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Ъглен за стопанската 2016/2017г. 289.82 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Беленци за стопанската 2016/2017г. 285.96 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Дъбен за стопанската 2016/2017г. 253.94 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Карлуково за стопанската 2016/2017г. 373.25 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на гр. Луковит за стопанската 2016/2017г. 511.13 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Пещерна за стопанската 2016/2017г. 253.83 KB
Заповед за разпределение на масивите в землище на с. Петревене за стопанската 2016/2017г. 327.65 KB
  1. 1
  2. 2
  3. »


 

Адрес: гр. Ловеч 5500,

 ул. "Търговска" 43 ет. 7

тел. 068 603962

 ODZG_Lovech@mzh.government.bg 

   

Работно време на центъра

за административно обслужване

от 8:00ч. до 18:30ч.

тел. 068 603962 ( стационарен/платен )

Директор

тел. 068 603962

Приемен ден на Директора на

ОД "Земеделие"-Ловеч

ЕЖЕДНЕВНО


 

Банкови сметки ОД"Земеделие"-Ловеч 


 

Булстат на ОД"Земеделие"-Ловеч

175811765


  Електронни услуги предоставяни от ОД"Земеделие" Ловеч


Анкета за проучване на удовлетвореността

Новини

Схеми и мерки


ОСП 2023-2027

Обща селскостопанска политика 2023-2027 г.


Държавна помощ „Помощ под формата на отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство“


rZS  

Документи за регистрация/пререгистрация на земеделските стопани


 

Контрол и регистрация на земеделска и горска техника


 Комисия за земеделски земи - чл. 17

 

Защита на личните  данни


   Сектори в МЗХ

Сектор Гори

Сектор Тютюн

Сектор Рибарство

Сектор Растениевъдство

Сектор Животновъдство

Биологично производство


   Статистика и анализи

СЗСИ

ИСАС

Анкета за земеделска статистика

Икономически и пазарни анализи


Областeн консултативeн съвет по животновъдство

 aktualno

Актуални новини от МЗХ

platforma

Платформа за достъп до обществена информация