Върни се горе

Заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев участва в 13-та Министерска конференция на Световната търговска организация (WTO) като част от българската делегация. Форумът се провежда в столицата на Обединените арабски емирства, Абу Даби. Световната търговска организация е основана с цел установяване на международни правила за търговия и либерализирането й на 1 януари 1995 г., като продължител на дейността на Общото споразумение за митата и търговията (GATT). Организацията се ръководи от Конференция на министрите, която се провежда на всеки две години. През настоящата година, в този форум на най-високо равнище, участие взимат над 7000 представители от 164 държави, като към досегашните 162 членки на организацията, се включиха още две.

Заместник-министър Йоцев взе участие в работата на панелите „Земеделие“ и „Рибарство“, както и в панелите, свързани с разширения хоризонтален дебат по постигане на конвергенция по отношение развитието на правилата за търговските отношения в рамките на световната организация.

В деловата програма сред основните теми, по които се проведоха дебати и по които се очакват общи консенсусни решения, са продоволствената сигурност и публичните резерви за целите на продоволствената сигурност, повишаване прозрачността на селското стопанство, достъпа до пазар, ограниченията за износ и конкуренцията при износ в селското стопанство, специалният надзорен механизъм в селското стопанство, а също и субсидиите в рибарството, електронната търговия и зависимостта на търговията от екологичната устойчивост, както и темите за реформата по отношение системата за уреждане на спорове в СТО и реформата на самата СТО.

В контекста на фермерските протести в Европа, една от централните и най-трудна за намиране на консенсусно решение теми, е постигането на съгласие относно допустимостта на вътрешна подкрепа на земеделския сектор, доколкото част от членовете на Световната търговска организация считат, че тя е в нарушение на принципите на свободната търговия. По тази част от преговорите по Споразумението за селското стопанство продължава да има различаващи се възгледи и разминаващи се предложения и по време на този форум, въпреки заявеното принципно съгласие за продължаване на преговорния процес, заяви зам.-министър Йоцев относно хода на дебатите, като и ЕС, и България, като членове на световната организация, продължават да отстояват правото на вътрешна подкрепа за земеделския сектор.

Днес е последният ден на форума, като предстои да стане ясно дали ще бъде подписана обща министерска декларация и дали ще има пробив по отношение общите преговорни договорености на форума, предвид проведените задълбочени дебати и заявените разминавания по някои ключови теми, обобщи зам.-министър Йоцев.

Сподели в: