Върни се горе

Земеделските стопани ще могат да подават заявления за подпомагане по директните плащания, както и да редактират вече подадените такива, в срок до 21 юли 2023 г. Промяната е възможна след публикуваното днес в Държавен вестник допълнение на Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни. В същия брой на ДВ са обнародвани и направените промени в Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции.

С цел намаляване на административната тежест за фермерите е предвидено изготвяне от ДФ „Земеделие“ и публикуване на образци на Плана за управление на хранителните вещества, Плана за паша, както и на документа, издаван от агроном, доказващ, че трайните насаждения са в период на плододаване. За по-голяма яснота, във връзка с прилагането на  Екосхемата за запазване и възстановяване на почвения потенциал и зеленото торене,  Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) се задължава да поддържа на официалната си интернет страница актуална извадка на регистрираните за пускане на пазара и употреба органични подобрители на почвата, органични торове, микробиални торове и растителни биостимуланти. Уеднаквени са и сроковете за представяне на документи за закупени сертифицирани и стандартни семена и посадъчен материал, със сроковете за представяне на документи, с които се удостоверяват получените добиви и реализираните на пазара количества плодове и зеленчуци.

Сподели в: