Върни се горе

„Трябва да възстановим предприятията с национално и символно значение за България като „Кабиюк“. Това заяви министърът на земеделието д-р Иван Иванов по време на посещението си в държавното предприятие. Той подчерта, че това е обект от изключителна важност, в който се пази генофонда на страната.

„През последните години предприятието е оставено на произвола, без грижа от страна на държавата. Въпреки това е успяло да се съхрани. То има важна функция - да запази и развива генофонда на родното животновъдство. „Едно от най-големите богатства на България са така наречените местни породи животни“, коментира аграрният министър. По думите му в „Кабиюк“ се съхранява генетичният ресурс на българското сиво говедо, каракачанската овца, медночервената шуменска овца. Той обясни, че тези породи са възникнали в следствие на народната селекция, в продължения на хилядолетия и са напълно адаптирани към нашите условия и  географска ширина.

„В „Кабиюк“ се съхранява генната банка, която е много необходима за бъдещето на българското животновъдство. Министерството ще работи в посока възстановяване на предприятието и излизането му на печалба в бъдеще“, категоричен беше министър Иванов.

Аграрният министър съобщи, че е предвидено подпомагането в размер на 600 000 лв. за „Кабиюк“ ЕАД, за обезпечаване на част от разходите на предприятието съгласно сключен договор с Министерство на земеделието за поддържане на автохтонни и други ценни породи от Националния генофонд по животновъдство и съхраняването им като национално богатство.

Като част от посещението си  в област Шумен, министър Иванов посети лозарско стопанство и едноименна изба  в с. Царев  брод. Той се запозна с историята на лозарското  стопанство, с площ в момента от над 270 дка., което днес освен традиционните бели сортове за региона - Совиньон Блан, Траминер, Шардоне, Шардоне, Пино гри. Стопанството залага и на сортове българска селекция като Гергана и Евмолпия. В хода на разговора, министър Иванов акцентира върху всички възможности за подкрепа от страна на държавата в сектора посредством  Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор и съществуващите схеми за качество, с оглед на популяризиране и увеличаване на предлагането на български бели и червени вина, с традиционни и уникални качества. 

Сподели в: