Върни се горе

От изследваните 20 проби, 5 са положителни за наличие на афлатоксин. Цялото налично количество сурово мляко, над 600 литра е възбранено в млекосъбирателни пунктове в районите на град Априлци и селата Смочан, Гостиня, Дойренци, и Лисец и ще бъде унищожено.

 

Няма данни заразено мляко да е преработвано и да е попаднало в търговската мрежа. Взимането на проби в областта продължава. Причинител за наличието на афлатоксин в млякото са остатъчните количества от жътвата на царевица в района, където животните са били на паша.

Сподели в: