Върни се горе

„За две седмици успяхме да направим ad hoc анализа и да изведем основните приоритети за новия програмен период 2014-2020 г.”, заяви зам.-министърът на земеделието и храните Явор Гечев на среща с Михаил Думитру – директор на дирекция „Програми за развитие на селските райони” към ГД „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК в Брюксел.

 

По думите на зам.-министър Гечев в новия програмен период ще се работи по конкретни приоритети като: зеленчукопроизводство, животновъдство, производство на плодове и десертно грозде, пчеларство и билкарство. Той изтъкна като основен акцент и изграждането на напоителни системи и съоръжения, които ще бъдат в основната на интензивното земеделие.

 

Зам.-министър Гечев заяви, че целта пред България през следващите години е стремеж към ефективно усвояване на средствата по програмата, с което да се достигне до реално повишение на БВП от селско стопанство. За да се постигне това МЗХ, заедно с Държавен фонд „Земеделие” ще работят в сътрудничество с ГД „Земеделие и развитие на селските райони” на ЕК, като европейската институция ще получава актуална и навременна информация за предприетите мерки от страна на българските институции.

 

Явор Гечев представи и приоритетите при завършването на настоящата ПРСР (2007-2013 г.). „Чрез партньорство с Европейската комисия се търсят възможности за преструктурирането на средства, които вместо да бъдат  загубени, още в рамките на тази програма да отидат за реконструкцията на основни магистрални съоръжения за доставяне на поливна вода и за някои екологични мерки“, разкри зам.-министър Гечев. Според него по тази линия ще се търсят и допълнителни средства за млечните ферми, които да могат да отговорят на европейските стандарти за постигане на изисквания за качество на кравето мляко и успешното им категоризиране в първа категория млечни ферми.

 

В срещата с представителите на ЕК участваха още Румен Порожанов– изпълнителен директор на ДФЗ, Васил Грудев – зам.-изпълнителен директор на ДФЗ, Светлана Александрова – директор на дирекция „Развитие на селските райони” към МЗХ и Искра Вълчева – пълномощен министър в Постоянното представителство на Република България към ЕС.
Сподели в: