Върни се горе

Експерти от Министерство на земеделието, храните и горите се срещнаха с представители на организации за защита на животните. Двете страни обсъдиха проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 2 от 2009 г. за условията за отглеждане на космат и пернат дивеч в животновъдни обекти, съобразени с неговите физиологически и поведенчески особености.  Един от основните мотиви за организирания от неправителствените организации протест е неспазване на чл. 58 от Закона за защита на животните при изготвяне на проекта, съгласно който те имат право да участват във вземане на решения, които се отнасят за животните.

Министерството, следвайки нормативната уредба, е публикувало  на интернет страницата на ведомството и на портала за обществено обсъждане на Министерския съвет проекта на наредба, като в срок до 3 септември се приемат писмени становища по него. До датата на организирания протест в министерството няма входирано нито едно писмено становище от организация за защита на животните.

Сподели в: