Върни се горе

Кръгла маса на тема „Стратегия за доброволците за защита при пожари и бедствия. Предизвикателства и перспективи” събра широк кръг от представители на законодателната власт, на централни и териториални органи на управление на изпълнителната власт и неправителствени организации. Дискусията беше открита от вицепремиера и министър на вътрешните работи Цветан Цветанов. Срещата, организирана от ГД „Пожарна безопасност и защита на населението” и Фондация „Ханс Зайдел”, имаше за цел да предизвика обществено обсъждане на стратегията за  развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации в България. В дискусията взе участие и и.д. изп. директор на Изпълнителната агенция по горите инж. Красимир Каменов.

 

По време на разговорите беше акцентирано върху необходимостта от последователни действия за осигуряване на по-добра превенция. Също така стана ясно, че помощта на доброволците при борба с пожарите и бедствията е изключително важна, но тя трябва да бъде подчинена на цялостна координация на действията, предварителна подготовка и подходящо оборудване. Беше даден пример с горския пожар, възникнал миналата година в резервата „Бистришко бранище”, където овладяването му се оказа изключително тежко поради трудно достъпния терен в планината. За първи път в този случай се е наблюдавала голяма гражданска активност, за съжаление обаче без възможност за използване на този потенциал поради липса на подготовка и подходяща екипировка на доброволците.     

 

Стратегията за развитие на доброволните формирования е разработена за постигане на ефективна намеса при възникване на бедствия, пожари и други извънредни ситуации на територията на страната и за осигуряване активното участие на хората при защитата на техния живот и здравословно им състояние. Тя е насочена към формиране на нова национално отговорна политика за активно участие на гражданите в дейности, насочени към осигуряване на собствената им безопасност. Основните цели на стратегията са създаване на политическа и законова рамка за нейното реализиране и изграждане на ефективни доброволни формирования.   


Сподели в: