Върни се горе

Уважаеми колеги,

Във връзка със становище на г-н Бойко Борисов, изказано пред информационна агенция „Фокус“припомняме, че размерът на финансирането на Общата селскостопанска политика (ОСП) 2014-2020г. е част от приетата на 7-8 февруари 2013 г. от министър-председателите на държавите членки Многогодишна финансова рамка.

 


На заседанието на Европейския съвет, по време на което правителствените ръководители определиха средствата за следващите 7 години по политики, включително и за директни плащания, мерки за пазарна подкрепа и за развитие на селските райони, България бе представлявана именно от премиера Бойко Борисов.

 


В това си качество той е дискутирал и подкрепил НАМАЛЯВАНЕТО на средствата за ОСП и най-вече за политиката за развитие на селските райони.Държавните глави се съгласиха да намалят средства за целия ЕС с 11,3%. По този начин г-н Борисов е ощетил българските земеделски стопани със стотици милиони евро.

 


Нещо повече, още по време на срещата на върха на 7-8 февруари 2013 г., министър-председателите на държавите членки са били индивидуално информирани за разпределението на средствата за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г., включително и по отделни държави.

 


Държим да подчертаем, че определянето на финансовия ресурс за ОСП не е в правомощията на министрите на земеделието, а средствата бяха договорени от министър-председателите като част от дебата по 7 годишната финансова рамка на Европейския съюз.

 


В заключение МЗХ информира за пореден път, че в рамките на преговорите по бъдещата ОСП, на заседанията на Съвета на министрите на земеделието /включително в Люксембург 24-25 юни 2013 г./, въпросите свързани с финансирането не бяха допуснати за обсъждане с аргумента, че ВЕЧЕ СА ДОГОВОРЕНИ на по-високо ниво – правителствени ръководители по време на Европейския съвет на 7 и 8 февруари 2013 г.

 


Колкото до 2,5 млрд. лв., за които говори г-н Борисов, трябва да припомним, че те са договорени още при присъединяването на България към Европейския съюз.

 


На настоящия етап усилията на МЗХ са насочени към осигуряване на най-рационално използване на вече договорените средства за бъдещата ОСП и чрез определените от министрите на земеделието инструменти на политиката да се постигне максимален ефект за устойчиво развитие на земеделието в България, повишаване на неговата конкурентоспособност и балансирано развитие на селските райони.

Сподели в: