Върни се горе

Одобрен е обновеният слой „Площи в добро земеделско състояние” за Кампания 2012. Кандидатите могат да проверят дали заявените от тях площи попадат изцяло или частично в допустимия слой. Справката се извършва на електронната страница на фонд „Земеделие”, www.dfz.bg, раздел „Система за индивидуална справка по Директни плащания”. При несъгласие с посочените данни, кандидатът има възможност да подаде възражение в съответната Областна дирекция „Земеделие” до министъра на земеделието и храните. Утвърден образец на възражението ще се генерира от системата за справки на ДФЗ до 14 февруари.

Сподели в: