Върни се горе

Реализираната дървесина е над 800 000 куб. метра

 

    

117 000 домакинства вече са си закупили дърва за огрев. Със започването на отоплителния сезон все повече се търсят дърва за огрев,  като само за последните две седмици около 20 000 домакинства са се снабдили с дърва. Количеството реализирана дървесина за този отоплителен сезон е малко над 800 000 пространствени кубични метра. Дърва на корен са добили около 40 000 домакинства, като количеството представлява приблизително 260 000 куб.м., а само за последните две седмици  над 10 000 семейства са се възползвали от тази услуга.

 

Всяко домакинство има право да добие до 10 куб.м. дърва за огрев. Нужно е лицето да притежава и съответната квалификация и техника. Всички държавни горски и ловни стопанства разполагат с налични количества дърва за огрев на склад, а при нужда имат готовност да добият и реализират  допълнителни кубици дърва.

 

Цените на дървата, предлагани от горски склад, варират между 29 и 36 лв. за широколистните и средно 21 лв. за иглолистните. Продажната цена на дървата за огрев, добивани от самите лица, варира между 12 и 17 лв. за кубичен метър за широколистните и за иглолистните съответно от 5 до 11 лв. Физическите лица закупуват дърва на корен за лична употреба от горските територии, собственост на общината, в която е постоянният им адрес или по списъци, изготвени от кметовете на общините или на населените места. Цените не включват разходите за транспорт, товарене и разтоварване. Тези дейности се заплащат от купувачите.

 

Освен директните продажби на физически лица от държавните горски и ловни стопанства, дърва за огрев се предлагат и от фирми, закупили дървесина след провеждане на търгове от стопанствата.

 

Благодарение на създадена своевременна и добре действаща организация от страна на МЗХ и шестте Държавни горски предприятия осигуряването на дърва за огрев на населението се осъществява нормално и навреме. Към момента в министерството няма постъпили жалби и сигнали за проблеми с осигуряването на дървата от страна на държавните стопанства, които през същия период на миналата година бяха значителен брой, предвид което бяха предприети и редица проверки по места, включително с органите на МВР.

 


Сподели в: