Върни се горе

Разплащателната агенция плати авансово 284 938 лв. по Мярка 2.6 „Инвестиции в преработка и маркетинг на продукти от риболов и аквакултура” от Оперативната програма за развитие на сектор „Рибарство” (ОПРСР). Инвестиционното предложение е за изграждане на цех за преработка на риба и хладилен склад за риба и рибни продукти в Бургас. Крайният срок за изпълнението му е 3 юни 2013 г., а размерът на одобрената финансова помощ е 970 000 лв.

 

Мярка 2.6 е инвестиционна и се финансира от Европейския фонд за „Рибарство” (ЕФР). Субсидията е до 60% от целия размер на одобрената инвестиция, от които 75% са европейски средства и 25% доплащане от държавния бюджет.

 

Вторият проект е по мярка 1.1 „Публична помощ за постоянно прекратяване на риболовни дейности” от ОПРСР. Той е за нарязване на риболовен кораб за скрап. Размерът на изчислената премия възлиза на 100 940 лв.

 

Мярката е с компенсаторен характер и се финансира от ЕФР и националния бюджет в съотношение 85% към 15%. Безвъзмездната помощ покрива до 100% от целия размер на одобрената инвестиция.


Сподели в: