Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, МЗХГ

Email: OPOR@mzh.government.bg

Дата на откриване: 02.04.2021 г.

Дата на приключване: 05.05.2021 г.

Проект на Наредба
docx файл, 81,2 KB, качен на 02.04.2021

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 125,3 KB, качен на 02.04.2021

docx document