Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, Министерство на земеделието

Електронен адрес: KTuteva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 11.05.2023 г.

Дата на приключване: 12.06.2023 г.