Върни се горе

 

 

Отговорна структура – дирекция „Обща политика в областта на рибарството“, МЗм

Email: OPOR@mzh.government.bg

Дата на откриване: 02.04.2021 г.

Дата на приключване: 05.05.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 81,2 KB, качен на 02.04.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 125,3 KB, качен на 02.04.2021 docx document