Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Обща политика в областта на хидромелиорациите и рибарството“, МЗм

Електронен адрес: MIVelinova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 06.08.2019 г.

Дата на приключване: 05.09.2019 г.