Върни се горе

Отговорна структура – Главна дирекция „Земеделие и регионална политика“, МЗм

Email: mavramova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 13.09.2019 г.

Дата на приключване: 14.10.2019 г.

Проект на Правилник


docx файл, 30,0 KB, качен на 13.09.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 140,5 KB, качен на 13.09.2019 docx document