Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Търговски дружества и държавни предприятия“, МЗм

Email: EVelichkova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 16.01.2020 г.

Дата на приключване: 17.02.2020 г.