Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Човешки ресурси“, МЗм

 

Електронен адрес: EShopova@mzh.government.bg

 

Дата на откриване: 05.09.2019 г.

 

Дата на приключване: 07.10.2019 г.