Върни се горе

 

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Email: NMancheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 30.11.2020 г.

Дата на приключване: 30.12.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 46,7 KB, качен на 30.11.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 114,7 KB, качен на 30.11.2020 docx document