Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Животновъдство“, МЗм

Email: mneykova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 11.10.2019 г.

Дата на приключване: 11.11.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 157,7 KB, качен на 11.10.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 121,2 KB, качен на 11.10.2019 docx document