Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, МЗм

Email: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 18.12.2018 г.

Дата на приключване: 17.01.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 88,3 KB, качен на 18.12.2018 docx document

Проект на доклад (мотиви)


doc файл, 116,5 KB, качен на 18.12.2018 doc document