Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига”, МЗм

Електронен адрес: RRankova@mzh.government.bg      

Дата на откриване: 28.09.2020 г.

Дата на приключване: 28.10.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 53,5 KB, качен на 28.09.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 124,8 KB, качен на 28.09.2020 docx document