Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Животновъдство“, МЗм

Електронен адрес: bstanimirova@mzh.government.bg

Дата на откриване: 09.12.2020 г.

Дата на приключване: 08.01.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 61,4 KB, качен на 09.12.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 104,5 KB, качен на 09.12.2020 docx document