Върни се горе

 

 

Отговорна структура – дирекция „Животновъдство“, МЗм

Email: EHyusein@mzh.government.bg

Дата на откриване: 05.04.2021 г.

Дата на приключване: 05.05.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 95,1 KB, качен на 01.04.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 92,0 KB, качен на 01.04.2021 docx document