Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗм

Email: NMancheva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 25.06.2020 г.

Дата на приключване: 27.07.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 74,8 KB, качен на 25.06.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 128,9 KB, качен на 25.06.2020 docx document