Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Политики по агрохранителната верига“, МЗХГ

Email: IGenchev@mzh.government.bg 

Дата на откриване: 19.10.2020 г.

Дата на приключване: 18.11.2020 г.

Проект на Наредба
docx файл, 62,7 KB, качен на 19.10.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 77,5 KB, качен на 19.10.2020

docx document