Върни се горе

Отговорна структура – Изпълнителна агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол

Email: iasas@iasas.government.bg

Дата на откриване: 30.04.2020 г.

Дата на приключване: 01.06.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 155,0 KB, качен на 30.04.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 84,9 KB, качен на 30.04.2020 docx document