Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“  

Email: KTuteva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 21.03.2019 г.

Дата на приключване: 19.04.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 39,0 KB, качен на 21.03.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 114,6 KB, качен на 21.03.2019 docx document