Върни се горе

 

 

Отговорна структура – дирекция „Директни плащания”, МЗХГ

Електронен адрес: skralev@mzh.government.bg  

Дата на откриване: 18.12.2020 г.

Дата на приключване: 18.01.2021 г.

Проект на Наредба
docx файл, 20,6 KB, качен на 18.12.2020

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 76,1 KB, качен на 18.12.2020

docx document