Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, МЗм

Електронен адрес: lchakrakchieva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 29.01.2021 г.

Дата на приключване: 01.03.2021 г.

Проект на Наредба


docx файл, 32,1 KB, качен на 29.01.2021 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 129,4 KB, качен на 29.01.2021 docx document