Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Развитие на селските райони“, МЗХГ

Email: BTsolova@mzh.government.bg 

Дата на откриване: 29.01.2021 г.

Дата на приключване: 01.03.2021 г.

Проект на Наредба
docx файл, 34,9 KB, качен на 29.01.2021

docx document

Проект на доклад (мотиви)
docx файл, 93,7 KB, качен на 29.01.2021

docx document