Върни се горе

Отговорна структура – Дирекция „Пазарни мерки и организации на потребители“, МЗм

Email: ktuteva@mzh.government.bg

Дата на откриване: 25.11.2019 г.

Дата на приключване: 27.12.2019 г.

Проект на Наредба


docx файл, 71,7 KB, качен на 25.11.2019 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 124,7 KB, качен на 25.11.2019 docx document