Върни се горе

Отговорна структура – дирекция „Пазарни мерки и организации на производители“, МЗм

Email: ktuteva@mzh.government.bg.

Дата на откриване: 09.10.2020 г.

Дата на приключване: 09.11.2020 г.

Проект на Наредба


docx файл, 49,2 KB, качен на 09.10.2020 docx document

Проект на доклад (мотиви)


docx файл, 79,5 KB, качен на 09.10.2020 docx document